Nieuwe Warmte
                              Nieuwe Warmte

Warmtepomp Systemen

 Een techniek met veel potentie

Warmtepomp systemen zijn de nieuwe stap in de verduurzaming van de industrie en gebouwen. Goed ontworpen warmtepomp systemen kunnen laagcalorische warmte comprimeren tot hoogwaardige en bruikbare energie.

Nieuwe Warmte assisteert klanten met een verkenning van de mogelijkheden tot en met assistentie bij het werkelijk realiseren van een compressie systeem.

Industriële warmtepompen kunnen tevens worden ingezet bij het voorzien van energie voor warmtenetten of grote gebouwen zoals flat's en sporthallen. Case studies die we hebben gedaan tonen aan dat een verduurzaming van de gebouwde omgeving commercieel te realiseren is met een warmtepomp systeem.


De energiebron voor een warmtepomp systeem kan variëren, enkele voorbeelden:


- Rest warmte uit industriële systemen (condensaat, uitlaat gassen, koel water)

- Horizontale collector's onder de grond van een sportveld

- Lucht afvoer MKB bedrijf waarbij warmte wordt gebruikt in het proces 

- Een collector in een rivier of kanaal waarbij bijvoorbeeld oude civiele constructies worden gebruik voor nieuwe functies


Een oude waterkracht centrale met een mogelijk nieuwe functie