Nieuwe Warmte
                              Nieuwe Warmte

5e Generatie Warmtenet

Een warmtenet dat de toekomst voorspelt

Een duurzame warmtevoorziening vormt de basis van een energieneutraal Europa. Het gebruik van Lage- en midden temperatuur warmtenetten is hiervan een  belangrijke basis.

Deze warmtenetten zijn vaak opgebouwd uit clusters met verschillende type gebruikers en een variatie aan bronnen en opslag systemen.

Een 5e generatie warmtenet of een "slim" warmtenet voorspelt per gebruiker welke warmtebehoefte er is en anticipeert hierop. Het slimme algoritme of kunstmatige intelligentie analyseert hiervoor duizenden interne en externe datapunten.

Doordat het systeem de warmtebehoefte kan voorspellen kan het bij gebruiker A de boiler voor 30% vullen terwijl bij de buren de boiler voor 80% gevuld zal zijn.

Deze efficiëntieslag wordt niet alleen gebruikt om de operationele kosten te optimaliseren maar maakt het ook mogelijk om duurzame (laag temperatuur) bronnen te gebruiken als hoofdwarmtebron. Doordat het piekvermogen van het netwerk wordt gereduceerd kunnen hierdoor de technische componenten zoals leidingen, pompen, warmtewisselaars etc. afgeschaald worden waardoor de investeringskosten en onderhoudskosten van een warmtenet lager zullen uitvallen.

De Helios-5 software dat door Nieuwe Warmte + partners ontwikkeld wordt is universeel toepasbaar op elk warmtenet. hierdoor hoeven nieuwe en bestaande warmtenetten geen investeringen meer te doen in de ontwikkeling maar kan via een licentie gebruik worden gemaakt van een steeds groter en slimmer wordend operationeel systeem.

Nieuwe Warmte ontwikkeld en realiseert moderne warmtenetten vanaf component niveau tot en met projectmanagement.

Een voorbeeld project is het “Oog voor Warmte” netwerk dat in de Utrechtse wijk Oog in AL in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling is in samenwerking met de Gemeente en het buurtinitiatief.

www.oogvoorwarmte.nl


"Helios-5 doet met warmtenetten wat Android heeft gedaan met de smartphone"