Nieuwe Warmte
                              Nieuwe Warmte

(Rest-) Warmtenetten

 

 Niet alleen een technisch maar vooral een sociaal project

 

Warmtenetten van duurzame bronnen zoals warmtepompen, geothermie en industriële restwarmte zijn een van de energie voorzieningen van de toekomst.

Nieuwe Warmte beheert en optimaliseert het WarmCO2 rest warmtenet waarbij warmte van meststoffen fabriek YARA geleverd wordt aan de 110 hectare glastuinbouw in Westdorpe.

Dit warmtenet heeft een capaciteit vergelijkbaar met de warmte voorziening van c.a. 7500 huishoudens en is samengekoppeld met een CO2 net waarmee de planten in de kas worden voorzien van voedingstoffen.

Naast het beheer van WarmCO2 voeren wij in opdracht van derden verkennende studies uit naar mogelijkheden voor het opzetten van warmtenetten in bestaande en nieuw te ontwikkelen omgevingen.


Een glastuinbouw locatie in Westdopte (in aanbouw)